Luna iunie reprezintă, pentru contribuabilii din Italia, o perioadă încărcată, în care aceștia fac multe calcule financiare, pun în ordine facturi și completează registre și formulare. Mai exact, aproape de mijlocul anului este termenul-limită pentru depunerea declarațiilor de venit și plata taxelor pentru veniturile din anul anterior, iar acest demers nu este unul simplu, în special pentru cei ce nu sunt angajați și lucrează pe cont propriu sau dețin o mică afacere.

În Italia, taxele și contribuțiile pot fi reduse, în mod legal, în anumite cazuri. O posibilă soluție pentru reducerea taxelor contribuabililor din Italia o poate reprezenta mutarea domiciliului fiscal într-o altă țară europeană, în care politica fiscală este mai relaxată. Spre exemplu, persoanele care își mută domiciliul fiscal în Portugalia nu vor plăti impozit pe venit timp de zece ani de la această schimbare.

Totuși, o soluție mai simplă și mai ușor de aplicat pentru reducerea taxelor o reprezintă utilizarea cheltuielilor deductibile. În peninsulă, o serie de cheltuieli sunt deductibile, acestea eliminându-se, parțial sau integral, din veniturile pentru care se calculează taxe și contribuții. Astfel, prin declararea acestor cheltuieli, taxele și contribuțiile vor fi mai mici.

În esență, cheltuielile deductibile sunt grupate în patru categorii, și anume în cheltuieli legate de:

  • sănătate sau medicale;
  • familie și copii;
  • educație și cultură;
  • întreținerea și reabilitarea locuinței.

Cheltuielile medicale pot reprezenta contravaloarea serviciilor prestate de către medici generaliști, serviciilor prestate de către medici specialiști, achiziției de medicamente, analizelor, intervențiilor chirurgicale, internării în spital, transplantului de organe, tratamentelor spa, achiziției de dispozitive medicale, achiziționării de autovehicule adaptate persoanelor cu dizabilități sau câini însoțitori pentru nevăzători etc.

Pentru a putea fi considerate cheltuieli deductibile, contribuabilul trebuie să demonstreze, cu ajutorul facturilor și bonurilor fiscale, că a efectuat aceste cheltuieli, așadar, e recomandat ca orice astfel de dovadă a unei plăți să fie păstrată.

Cheltuielile pentru familie și copii ce se pot deduce se aplică pentru fiecare copil dependent. Valorile ce se pot deduce depind de venitul părinților, vârsta copiilor, dacă aceștia din urmă au dizabilități și de numărul copiilor.

O altă categorie de cheltuieli deductibile este cea a cheltuielilor pentru educație și cultură. Printre aceste cheltuieli se numără și taxele școlare, donațiile la școli, donațiile la cluburi sportive, taxele universitare, taxele pentru activități sportive și altele.

Ultima categorie de cheltuieli deductibile o reprezintă cheltuielile pentru întreținerea locuinței. Aici pot fi incluse cheltuielile pentru renovarea locuinței, pentru achiziția de mobilier, pentru reducerea consumului de energie, pentru achiziția și instalarea de unități de aer condiționat sau consolidarea imobilelor împotriva cutremurelor.