Începând din acest an, toate bilete de valoare existente, indiferent că sunt tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă sau vouchere de vacanță, sunt reglementate de același act normativ, și anume de Legea nr. 165/2018. Suplimentar, la lista de bilete de valoare menționată anterior s-au adăugat și tichetele culturale. Până la sfârșitul anului trecut, distribuirea biletelor de valoare era reglementată prin nu mai puțin de trei acte normative.

Astfel, potrivit Legii nr. 165/2018, tichetele culturale reprezintă bilete de valoare ce pot fi acordate angajaților lunar sau în mod ocazional și pot fi folosite pentru a plăti diverse bunuri și servicii culturale. În lista bunurilor sau serviciilor culturale intră cărţi, manuale şcolare, albume muzicale, filme, dar și abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecție de filme, muzee, festivaluri sau parcuri tematice.

Valoarea maximă a sumei acordate ca tichet cultural este de 150 de lei, în cazul acordării lunare a acestora și de 300 de lei/eveniment, în cazul tichetelor acordate ocazional. Valoarea nominală a unui tichet cultural este de zece lei sau multiplu al acestei valori, dar nu mai mare de 50 de lei.

Tichetele culturale pot avea, precum celelalte bilete de valoare, două forme sub care pot fi emise, și anume pe suport de hârtie și pe suport electronic. În funcție de varianta în care au fost emise, tichetele culturale trebuie să conțină o serie de informații. Astfel, pentru a fi valabile, tichetele pe suport de hârtie trebuie să conțină o serie generată de emitent și următoarele informații:

  • numele și adresa emitentului;
  • valoarea nominală a tichetului;
  • perioada în care se poate utiliza tichetul;
  • interdicția de a-l folosi pentru plata altor bunuri sau servicii decât cele culturale;
  • spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și a codului numeric personal (CNP) ale salariatului care le-a primit;
  • spațiu pentru aplicarea ștampilei unității la care a fost utilizat și pentru înscrierea datei de utilizare.

Tichetele culturale electronice trebuie să respecte cam aceleași reguli și sunt valabile doar dacă stochează date privind numele şi adresa emitentului, perioada de valabilitate a utilizării tichetelor, interdicția de a fi utilizate pentru plata altor bunuri sau servicii decât cele culturale, dar și CNP-ul persoanei care este îndreptățită să le utilizeze.

Acest articol face parte dintr-o serie de articole dedicate legii biletelor de valoare, ce reglementează, începând din 2019, tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă, voucherele de vacanță și tichetele culturale. Articolele din serie sunt disponibile aici.