Din a doua lună a acestui an, odată cu publicarea unei decizii a Curții Supreme de Casație din Italia, acoperirea sau modificarea numărului de înmatriculare a unui vehicul nu mai este pedepsită cu închisoarea, ci cu amendă penală. Anterior apariției deciziei Curții de Casație, acoperirea sau modificarea unui număr de înmatriculare putea aduce celui care făcea acest lucru inclusiv pedeapsa cu închisoarea de peste un an.

Motivul pentru care anumiți șoferi din Italia modifică sau acoperă, total sau parțial, plăcuța de înmatriculare este acela de a păcăli sistemele automate de monitorizare a traficului rutier, sisteme cu ajutorul cărora autoritățile din peninsulă pot constata încălcarea regulilor de circulație și pot aplica amenzi de circulație. Cele mai multe amenzi aplicate șoferilor din Italia sunt, în mod evident, cele pentru depășirea limitei superioare de viteză pe un sector de drum.

Acest gest, de acoperire sau modificare a numărului mașinii, era încadrat la distrugere, totală sau parțială, de acte sau înscrisuri oficiale, prin care se pot obține diverse avantaje sau care pot aduce daune altor persoane. Cei ce comiteau aceste fapte riscau, până la începutul primăverii, pedepse cu închisoare de până la șase ani.

După apariția deciziei Curții de Casație din Italia, pentru acoperirea numărului de înmatriculare auto nu se mai aplică pedepse cu închisoarea, dar această acțiune va reprezenta în continuare o infracțiune, pentru care se va putea aplica doar o pedeapsă ce constă într-o amendă penală. O recunoastere a faptei poate duce la reducerea amenzii aplicate sau chiar la clasarea dosarului.