În Italia, cea de-a 14-a pensie reprezintă o pensie suplimentară de care pot beneficia pensionarii care au anumite venituri anuale. Concret, la această plată suplimentară au dreptul pensionarii ale căror venituri nu depășesc dublul pensiei minime lunare stabilite de către autoritățile din Italia și care este în acest an în valoare de 507,42 de euro. În peninsulă, în cursul unui an se primește valoarea a 13 pensii lunare.

În acest an a fost majorată valoarea până la care se acordă această pensie suplimentară. Mai exact, aceasta a crescut de la 1,5 ori pensia minimă, cât a fost anul trecut, la de două ori valoarea acesteia. Astfel, odată cu creșterea amintită anterior, valoarea pragurilor până la care pensionarii au dreptul la pensia suplimentară sunt 13.696 de euro - dacă persoanele au peste 25 de ani de contribuție la fondul de pensii, 13.612 de euro - dacă au contribuit la pensie între 15 și 25 de ani și 13.528 de euro - dacă au contribuit mai puțin de 15 ani.

În esență, calculul este următorul: 507,42 (pensia minimă) * 2 * 13 = 13.192 de euro. Dacă ținem cont de pragurile amintite anterior, calculul va fi 13.696 - 13.192 = 504 euro. Așadar, valoarea maximă a pensiei suplimentare este de 504 euro, în cazul celor care au venituri anuale cuprinse între 1.5 și două ori valoarea pensiei minime lunare. Totuși, sunt pensionari care pot primi o pensie suplimentară mai mare, ce poate ajunge până la maximum 655 de euro. Este vorba de cei ale căror venituri nu depășesc 1,5 ori pensia minimă.

La această pensie au dreptul persoanele pensionate și cu vârsta de peste 64 de ani, beneficiare ale uneia sau mai multor pensii gestionate de instituțiile publice. Astfel, de această pensie suplimentară pot beneficia pesoanele care au fost salariate,  au fost întreprinzători, comercianți, angajați în agricultură etc.