Contribuabilii din Italia, fie că au reședința în această țară sau în străinătate, care renovează un imobil sau un apartament pot beneficia de o reducere a impozitului datorat, în valoare de 50% din cheltuielile pentru renovare și până la 96.000 de euro.

Mai exact, de acest bonus se vor putea bucura cei ce plătesc lucrări de renovare a unor clădiri aflate în proprietatea acestora sau asupra cărora au anumite drepturi, adică sunt chiriași sau au dreptul de a folosi acel imobil. De aceleași facilități fiscale se poate bucura și o persoană care a plătit lucrările de renovare a unui imobil și are următoarea relație cu proprietarul imobilului: este soțul/soția sau este rudă de până la gradul al treilea cu proprietarul și locuiește împreună cu acesta sau este o persoană  implicată într-un partenerat civil.

Bonusul pentru renovare din acest an se va putea solicita pentru renovarea clădirilor rezidențiale și ale anexelor acestora, indiferent de categoria cadastrală din care fac parte. Lucrările de renovare permise sunt cele de întreținere extraordinară, adică lucrări și modificări structurale pentru schimbarea sau renovarea unor părți structurale ale imobilului, lucrările de reconstrucție sau renovare a unei clădiri ce a fost afectată de o calamitate, lucrările asupra fațadei unei clădiri, demolarea urmată de reconstrucția imobilului, dar fără a-i schimba dimensiunile, adăugarea unor anexe, compartimentarea locuinței/imobilului.

Permise sunt și lucrările de reparații curente, dacă aceste lucrări se execută în toată clădirea (zugrăvirea pereților și a tavanelor, schimbarea parchetului sau gresiei, înlocuirea ferestrelor, repararea sau înlocuirea porților, gardurilor sau ușilor, repararea jgheaburilor etc). Alte lucrări pentru care se acordă bonusul sunt cele care vor permite accesul facil al persoanelor cu dizabilități, printre care și lucrările de instalare a unor ascensoare, inclusiv exterioare.

Începând de anul viitor, bonusul pentru renovarea clădirilor se va reduce, și anume se vor acorda reduceri de până la 36% din cheltuielile pentru renovare și până la o limită de 48.000 de euro pentru fiecare clădire renovată.