Prima zi a anului 2018 a consemnat majorarea salariului minim brut cu 450 de lei, de la 1.450 de lei, valoare stabilită de la 1 februarie 2017, la 1.900 de lei. Ultima creștere a salariului minim brut a avut loc la 1 februarie 2017, de la 1.250 la 1.450 de lei.

Totuși, trebuie ținut cont că majorarea este datorată, în mare parte, transferului contribuțiilor sociale pentru pensii și sănătate în sarcina exclusivă a angajaților. Tocmai de aceea, nu putem vorbi despre o creștere notabilă a salariului net pentru angajați.

În cazul firmelor, acestea nu au costuri suplimentare dacă majorează brutul lucrătorilor plătiți peste nivelul salarial minim (exceptând cazul salariaților scutiți de impozit). În schimb, majorarea salariului celor plătiți cu minimul pe economie înseamnă costuri ceva mai mari cu forța de muncă.

1. Cresc costurile cu forța de muncă pentru salariații cu minimul pe economie

Majorarea salariului minim brut pe economie aduce companiilor o creștere de 154 de lei pentru fiecare persoană căreia îi acordă minimul pe economie.

Concret, costul total al unei firme cu un singur salariat plătit cu cel puțin 1.900 de lei brut este de 1.943 de lei, față de 1.789 de lei, cât se achita până acum pentru o persoană ce primea 1.450 de lei brut.

În ceea ce privește câștigul net al salariatului plătit cu minimul pe economie, acesta înregistrează o creștere de numai 97 de lei, de la 1.065 de lei la 1.162 de lei. Asta pentru că două dintre contribuțiile obligatorii, respectiv contribuția la pensii (ce este în cotă de 25%) și cea la sănătate (este în cotă de 10%) au trecut exclusiv în sarcina salariatului, în timp ce angajatorul suportă doar o contribuție asiguratorie pentru muncă, în cotă de 2,25%.

Notă: Află de aici, cu ajutorul calculatorului nostru, cât vei plăti exact pentru un salariat cu minimul brut.

2. Încheierea actelor adiționale la contractele de muncă

Orice modificare a salariului pe care îl primește un angajat implică, în mod automat, încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă și raportarea acestei schimbări către Inspecția Muncii, se arată în legislația în vigoare. Astfel, majorarea din ianuarie 2018 a salariului minim brut trebuie raportată până cel târziu la 31 martie 2018.

Transmiterea informațiilor din Revisal se face online, cu ajutorul portalului de la adresa Reges.inspectiamuncii.ro, potrivit Ordinului Ministerului Muncii nr. 1.918/2011. Dacă un angajator deține o semnătură electronică extinsă, depunerea registrului se poate face și la adresa de e-mail pusă la dispoziție de Inspecția Muncii. O altă modalitate de transmitere a informațiilor din registru este depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă.

3. Firmele mari fără salariați cu handicap plătesc mai mult statului

Potrivit Legii nr. 448/2006, firmele private și entitățile publice cu peste 50 de angajați au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.

Entitățile care nu se achită de obligația de mai sus au de plătit la stat lunar o sumă reprezentând salariul de bază minim brut înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Spre exemplu, dacă firma ar putea să angajeze, conform formulei de calcul din lege, trei persoane cu handicap și nu o face, va trebui să dea statului, în fiecare lună, de trei ori valoarea salariului minim brut. Până acum, o astfel de firmă avea de dat statului 4.350 de lei lunar. De la 1 ianuarie 2018 însă, entitatea are de plătit statului 5.700 de lei, adică cu 1.350 de lei în plus.

4. Firmele care folosesc zilieri plătesc mai mulți bani

Tariful orar al zilierilor se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie, iar majorarea salariului minim a dus automat și la creșterea remunerației pe ora de lucru a zilierilor.

Potrivit Legii nr. 52/2011, "Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată".

Astfel, din 2018, odată cu mărirea anunțată a salariului minim brut pe economie, remunerația orară a zilierilor a crescut de la 8,735 lei la 11,40 lei, în condițiile în care media orelor lucrate pe lună este de 166.

Potrivit legislației privind activitatea zilierilor, plata se poate face "la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar". Beneficiarii pentru care pot lucra zilierii sunt, conform legislației în vigoare, atât persoanele juridice, cât și persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.