Inspectoratul Național de Muncă din Italia a adus, prin Circulara nr. 5/2017, mai multe modificări privind sancțiunile care se aplică în cazul nerespectării regulilor privind contractele de muncă ocazională. Concret, sancțiunile variază de la o amendă minimă de 500 de euro până la modificarea contractului de muncă ocazională și transformarea acestuia într-unul cu normă întreagă de lucru.

Prestarea de activități ocazionale se poate face în baza unui contract de muncă ocazională (contratto di prestazione occasionale) sau prin libretto famiglia, care răsplătește acest tip de muncă cu vouchere sau bonuri de muncă (buono lavoro).

Pentru a putea presta muncă ocazională, un lucrător, dar și angajatorul său, trebuie, anterior începerii colaborării, să se înregistreze la Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Transmiterea datelor privind părțile implicate în colaborarea ocazională se poate face și ulterior începerii ei, dar doar în cazul prestării de muncă ocazională prin libretto famiglia.

Pentru încălcarea prevederilor legale privind înregistrarea părților din contractul de muncă ocazională la Inps se vor aplica amenzi cuprinse între 500 și 2.500 de euro pentru fiecare prestație efectuată în perioada de încălcare a acestora.

Există și situații în care nu se pot încheia contracte de muncă ocazională:

  • în cazul angajatorilor cu mai mult de cinci angajați permanenți;
  • atunci când angajatorul folosește munca ocazională în domeniul construcțiilor sau alte domenii și activități periculoase;
  • când angajatorul este o firmă de stat.

Pentru încălcarea acestor interdicții se vor aplica aceleași sancțiuni amintite anterior. Nu se vor aplica sancțiunile de mai sus administrațiilor publice și celor care plătesc prestatorii de muncă ocazională prin libretto famiglia.

Faptul că părțile transmit datele către autorități nu exclude aplicarea unei sancțiuni pentru relații de muncă "la negru". Această sancțiune nu se aplică în cazul în care durata prestațiilor este de sub 280 de ore pe an,  când venitul din această activitate al prestatorului de muncă ocazională este de până la 2.500 de euro sau atunci când, în trecut, au mai existat și alte astfel de interacțiuni și au fost gestionate corect.

Dacă nu se îndeplinesc condițiile de mai sus, și anume se depășește numărul de 280 de ore lucrate pe an, veniturile sunt mai mari de 2.500 de euro și dacă au trecut mai puțin de șase luni de la încheierea unei relații de muncă între părți în baza unui contract permanent sau de colaborare, se va trece la un contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă de lucru. De la această obligație sunt exceptate situațiile în care beneficiarul prestației este administrația publică.