În încercarea de a reduce numărul familiilor afectate de sărăcie, autoritățile italiene au luat decizia de a le acorda acestora, începând cu 1 ianuarie 2018, un venit minim lunar. Acesta se numește oficial venitul de incluziune (reddito d'inclusione - ReI) și este menit să înlocuiască alte măsuri de combatere a sărăciei din Italia, care vor fi eliminate de la începutul anului viitor.

Această măsură a fost introdusă prin decret legislativ, aprobat de către Consiliul de Miniștri, astfel că ea a intrat deja în vigoare și se va aplica de la începutul anului viitor, fără să fie nevoie și de votul Parlamentului.

Ajutorul anunțat va avea valori cuprinse între 190 și 485 de euro în cazul familiilor numeroase (cu mai mult de cinci membri) și se va acorda timp de 18 luni. După această perioadă, el se poate solicita din nou, dar numai după cel puțin șase luni de pauză.

Cine poate beneficia de acest ajutor și cum se poate solicita?

Pot beneficia de acest ajutor familiile cu un venit (indice ISEE) mai mic de 6.000 de euro, o proprietate imobiliară cu valoare mai mică de 20.000 de euro (alta decât prima casă) și bunuri (economii sau acțiuni) cu valori cuprinse între 6.000 și 10.000 de euro, în funcție de numărul membrilor familiei. Indicele ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) reprezintă un instrument ce permite măsurarea situației economice a familiilor din Italia și este un indicator ce ține seama de veniturile, bunurile și caracteristicile nucleului familial.

Acest ajutor va fi acordat cu prioritate familiilor cu copii minori sau cu dizabilități, femeilor gravide și șomerilor cu vârsta de peste 55 de ani. Ajutorul poate fi solicitat și de persoanele care lucrează, atâta timp cât respectă condiția indicelui ISEE mai mic de 6.000 de euro. Nu poate fi solicitat, în schimb, de către persoanele care primesc deja alte ajutoare de șomaj.

Ajutorul bănesc poate fi solicitat începând cu 1 decembrie 2017, prin depunerea unei declarații ISEE la Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) și se va vira pe un card, numit ReI card, care va putea fi folosit atât pentru achiziția de bunuri, cât și pentru a retrage bani de la bancomate, dar nu mai mult de jumătate din valoarea virată în fiecare lună.

Persoanele care solicită acest ajutor vor participa, în perioada acordării lui, la programe de reinserție socială și profesională.

Fondurile alocate aplicării acestei măsuri de reducere a sărăciei în rândul familiilor din Italia sunt de 1,7 miliarde de euro, iar de această măsură de ajutor vor beneficia, potrivit ministrului muncii din Italia, aproximativ 660.000 de familii, din care cel puțin 550.000 cu copii minori.