Chiria reprezintă o plată făcută proprietarului unui spațiu pentru folosirea, pentru o perioadă (determinată sau nu) a acestuia.

În practică, în Italia, chiria se plătește lunar și anticipat, dar nimic nu împiedică cele două părți, proprietarul și chiriașul, să cadă de acord asupra unui alt interval de plată (bilunar, la trei luni, la șase luni etc).

Valoarea chiriei

Modul în care se stabilește chiria depinde de tipul de contract folosit. De exemplu, în cazul contractelor de închiriere cu chirie liberă, valoarea este stabilită prin negociere directă pe baza prețului pieței. În cazul contractelor cu chirie fixă, care se folosesc în cazul perioadelor scurte de închiriere sau atunci când în chirie stau elevi și/sau studenți, valoarea chiriei se stabilește ținând cont de mai mulți factori și trebuie să se încadreze în intervale stabilite de autoritățile locale.

De-a lungul timpului, valoarea chiriei se poate modifica în funcție de mai mulți factori:

  • tipul contractului;
  • de ajustările făcute de ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica);
  • ca urmare a înțelegerii între proprietar și chiriaș.

Când se plătește chiria

În ceea ce privește momentul în care se plătește chiria există mai multe variante, în funcție de tipul contractului și de ce au stabilit, de comun acord, proprietarul și chiriașul. Ei pot stabili, de exemplu, ca plata să se facă la intervale lunare, la trei luni, la șase luni sau chiar la un an.

De cele mai multe ori, chiria se plătește lunar și în avans. Practic, pentru luna martie, de exemplu, chiria se va plăti în luna februarie (până la începutul lunii martie). Și în acest caz, în urma unei înțelegeri prealabile cu proprietarul, chiriașul poate plăti la alt termen decât sfârșitul lunii anterioare.

Cum se face plata

În funcție de valoarea chiriei, ea se poate face:

  • numerar, dacă valoarea ei este de până la 2.999,99 euro;
  • prin transfer bancar, cec bancar, card bancar sau ATM, dacă valoarea chiriei e mai mare de 3.000 de euro.

Indiferent de ce metodă de plată se folosește, proprietarul trebuie să elibereze, la solicitarea chiriașului, un document care să dovedească efectuarea plății chiriei pe o anumită perioadă. În acest document trebuie să apară elementele de identificare ale proprietarului, ale imobilului/apartamentului, ale chiriașului, ce reprezintă și perioada pentru care se face plata, dar și data sau semnătura.

Întârzierea plății chiriei

În cazul în care chiriașul întârzie cu plata chiriei mai mult de 20 de zile sau nu plătește o tranșă cu o valoare mai mare decât două chirii lunare se consideră că vrea să renunțe la închirierea acelui spațiu și se intră într-un proces de evacuare pentru neplată și de anulare a contractului.

Înainte de evacuare, proprietarul trebuie să anunțe chiriașul de începerea acestui proces printr-o scrisoare recomandată.

În cadrul audierilor pentru validarea acțiunii de evacuare pentru neplată, judecătorul poate da posibilitea chiriașului de a plăti datoriile (de maximum trei ori într-un interval de patru ani), inclusiv dobânzi și cheltuieli legale.

În cazul unei situații financiare dificile și dovedite a chiriașului, termenul de plată a datoriilor poate fi decalat cu până la 120 de zile de la data audierii. Dacă neplata chiriei are ca motiv un eveniment particular (de exemplu, pierderea locului de muncă), chiriașul trebuie să găsească fondurile necesare pentru efectuarea plății și depășirii acestei situații neplăcute, iar ulterior să încerce renegocierea contractului și reducerea valorii chiriei (cel puțin pentru o perioadă).