Curtea de Casație din Italia, prin sentința nr. 17.794/2017, a adus modificări pedepselor aplicate în cazul locurilor de parcare speciale rezervate persoanelor cu handicap (loc de parcare special sau nominal - loc destinat utilizării de către o singură persoană cu dizabilități, care a obținut acest drept de la autoritățile locale), dar ocupate de către persoane care nu au dreptul să facă acest lucru. Concret, decizia Curții de Casație stipulează că “ocuparea spațiului de parcare destinat exclusiv utilizării unei persoane cu dizabilități nu este numai o contravenție, care se pedepsește cu o amendă administrativă, ci chiar o infracțiune, și anume o infracțiune contra libertății persoanei.

Cazul pe care Curtea l-a luat în discuție atunci când a luat acestă decizie a avut loc la Palermo, unde, în anul 2005, o persoană cu dizabilități a obținut dreptul exclusiv de a folosi un spațiu de parcare aflat în apropierea locuinței sale, fiindu-i absolut necesar un astfel de loc pentru a putea ajunge cu ușurință în casă. Motivarea s-a bazat pe faptul că este vital pentru persoanele cu dizabilități să poată ajunge în propriul domiciliu fără să întâmpine dificultăți și bariere fizice care să îi împiedice să-și desfășoare activitățile zilnice obișnuite.

De aceea, pentru că fusese constatată ocuparea ilegală a locului de parcare, lucru ce împiedica persoana cu dizabilități să-și exercite dreptul legal dobândit, secția penală a Curții Supreme a considerat că sunt întrunite toate condițiile pentru a aprecia ocuparea acelui spațiu de parcare drept o infracțiune, care îi creează prejudicii persoanei cu dizabilități și îi limitează dreptul la o viață normală.

Decizia Curții s-a bazat pe conținutul articolului 610 din Codul Penal italian, care stipulează că “orice persoană, care prin forță sau prin amenințări, constrânge o altă persoană să facă, tolereze sau să omită ceva, este pedepsită cu închisoarea de până la patru ani”.

Aplicarea deciziei adoptate de către Curtea Supremă de Casație poate fi extinsă la toate cazurile în care se încalcă drepturile persoanelor cu dizabilități, drepturi recunoscute de legile naționale, dar și de normele locale în vigoare. Printre măsurile luate de autorități, pe lângă locul de parcare special aflat în apropierea locuinței, se numără și accesul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap la diverse facilități, infrastructură, spații publice, transport etc, iar impiedicarea acestora să le folosească reprezintă, mai nou și în anumite condiții, chiar o infracțiune.

În cazul ocupării unui spațiu de parcare obișnuit destinat persoanelor cu handicap, precum cele care pot fi găsite în parcările marilor magazine, Codul Rutier prevede doar aplicarea unei sancțiuni administrative, și anume a unei amenzi cuprinse între 85 și 338 de euro.