În articolul de față lămurim, pe cât posibil, ce este impozitul pe gospodărie, propus recent ca modificare a Codului fiscal, și cum s-ar putea aplica el persoanelor care locuiesc în Italia și se află într-una dintre următoarele două situații: și-au schimbat rezidența fiscală în Italia sau au păstrat această rezidență în România.

În cazul persoanelor care lucrează sau locuiesc în Italia și care și-au mutat rezidența fiscală în această țară, lucrurile sunt simple: vor plăti taxe doar pe teritoriul Italiei.

În cazul cetățenilor români care lucrează în Italia și nu și-au mutat domiciliul fiscal în Italia, veniturile obținute de aceștia vor fi impozitate de către statul român. Ei pot evita plata acestui impozit, dar și a altor taxe, prin schimbarea rezidenței fiscale.

Ce înseamnă venitul global al unei gospodării, gospodăria și patrimoniul?

Începând de anul viitor, ar urma să se modifice metoda de aplicare a impozitului pe venit și ar urma să se aplice venitului anual net pe gospodărie. Pe lângă această schimbare, cota de 16% aplicabilă în prezent veniturilor din salarii, din activități independente, chirii sau alte venituri impozabile ar urma să fie înlocuită cu o cotă de 10%, care se va aplica tuturor veniturilor personale.

Venitul global al unei gospodării înseamnă toate veniturile cumulate ale tuturor membrilor unei gospodării, cu excepția veniturilor neimpozabile și a veniturile impozabile realizate de persoanele scutite.

Gospodăria poate fi definită ca un grup de persoane (indiferent de numărul lor) înrudite sau nu, care au un patrimoniu comun pe care îl administrează împreună din punct de vedere economic și financiar.

De curând, ministrul muncii a dat publicității o listă cu câteva exemple de gospodării, din care amintim:

  • o familie compusă din doi soți și copiii lor;
  • o familie compusă din doi soți și copiii lor, dar și bunicii;
  • o familie compusă din soți, frați, copii și bunici care locuiesc în aceeași casă și au un patrimoniu comun;
  • un singur adult care trăiește din venituri proprii;
  • doi parteneri, necăsătoriți, care decid să aibă un patrimoniu comun.

Nu este obligatoriu ca toți membrii gospodăriei să locuiască permanent în aceeași casă. Sunt și situații deosebite, cum este cazul elevilor sau studenților care locuiesc, o perioadă mare dintr-un an, în altă localitate, în centre universitare.

Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor și a obligațiilor cu valoare economică, precum și a bunurilor mobile și imobile la care se referă aceste drepturi, care aparțin uneia sau mai multor persoane fizice.

Notă: Mai multe despre schimbarea reședinței fiscale am scris aici.

 

Atenție! Proiectul publicat de Ministerul Finanțelor este momentan în lucru și urmează să fie dezbătut public. Pentru a se aplica, acesta va avea nevoie de aprobarea Guvernului sau a Parlamentului și de apariția în Monitorul Oficial.