Potrivit art. 152 din Codul penal italian, cel care a inițiat un proces (partea vătămată) împotriva altei persoane (învinuitul) se poate răzgândi și își poate retrage plângerea. Practic, victima nu își dorește continuare procesului și, astfel, inculpatul nu mai trece printr-un proces și nu mai poate fi condamnat pentru acea faptă.

Retragerea plângerii și renunțarea la proces este posibilă doar în cazurile în care nu este vorba de viol sau acte sexuale cu minori. De fapt, în aceste cazuri, legislația prevede principiul irevocabilității plângerii, principiu ce are ca scop eliminarea eventualelor presiuni care se pot face asupra victimei pentru a renunța la plângere.

Când se poate retrage plângerea

Solicitarea privind retragerea plângerii poate fi depusă direct de reclamant sau de apărătorul numit de procuror. Renunțarea la proces poate surveni înainte de proces, dar și pe parcursul său.

Atunci când renunțarea are loc în timpul procesului, solicitarea poate fi depusă numai de către reclamant sau de către avocatul său împuternicit printr-o procură specială.

Renunțarea expresă și tacită

Când această renunțare apare în afara procesului, aceasta poate fi expresă sau tacită. Renunțarea expresă este atunci când intenția de renunțare la proces este prezentată, printr-o solicitare, unui oficial al Poliției Judiciare care o va transfera către celelalte autorități judiciare.

Renunțarea tacită, în schimb, este sugerată de un comportament al victimei care este în contrast cu dorința ei de a pedepsi persoana responsabilă. Este dificil de definit comportamentul în cazurile de renunțare tacită, de aceea Curtea de Casație a adus mai multe lămuriri cu privire la acest fel de renunțare.

Astfel, nu poate fi considerată renunțare tacită neparticiparea la câteva ședințe de judecată, chiar și în cazul în care judecătorul a transmis un avertisment legat de faptul că acest comportament poate fi asociat cu cel întâlnit în cazul unei renunțări tacite.

Pentru a evita astfel de interpretări ale comportamentului, Curtea de Casație a decis ca renunțarea tacită să nu se poată face decât înainte de începerea procesului și pentru faptul că legea stabilește explicit care sunt cazurile în care, în cazul în care solicitantului nu se prezintă, se renunță la proces.

Alte situații în care se poate retrage o plângere

În cazul în care persoana vătămată moare, renunțarea la proces poate fi făcută de urmașii acestuia, în condițiile în care toate părțile cad de comun acord.

Renunțarea la proces nu poate avea efect dacă nu este acceptată de către învinuit. Dacă învinuitul  refuză această inițiativă, procesul va continua, urmându-și cursul firesc.

În situația în care mai multe persoane depun plângere pentru aceeași infracțiune săvârșită de o persoană, pentru a se renunța la proces trebuie ca toate părțile vătămate să fie de acord și să-și retragă plângerile.