La sfârșitul anului 2015, Guvernul italian a aprobat un decret care stabilea aplicarea unor stimulente fiscale pentru persoanele rezidente în Uniunea Europeană (UE) cu specializare înaltă și pentru persoanele fără rezidență în spațiul UE, dar care îndeplinesc anumite condiții. Ulterior, în cursul anului 2016, un alt decret a fost emis, acesta stabilind condițiile pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a putea beneficia de reducerile de taxe și impozite.

O nouă categorie de persoane se bucură de reducerile de taxe

Măsurile fiscale care se aplicau în 2016, și anume reducerile de taxe destinate angajaților se păstrează și pentru anul în curs și, în plus, începând cu acest an, se mai adaugă o categorie de lucrători care pot beneficia de reducerea taxelor. Astfel, din 2017 aceste măsuri fiscale se vor aplica și liber-profesioniștilor. Până de curând, aceste reduceri de taxe erau destinate exclusiv angajaților.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a beneficia de reducerea de taxe:

  • să-și stabilească rezidența fiscală în Italia;
  • să nu fi avut rezidența fiscală în Italia în ultimii cinci ani;
  • se angajează să păstreze rezidența fiscală italiană pentru următorii doi ani;
  • să desfășoare o activitate lucrativă timp de peste 183 de zile în fiecare an fiscal pentru care se aplică regimul special de taxe;
  • să aibă o funcție de conducere sau să aibă un grad ridicat de specializare;
  • să aibă un contract de muncă cu un angajator care este rezident fiscal în Italia.

Aceste condiții se aplică persoanelor rezidente în UE, dar și non-rezidente sau liber-profesioniștilor. Ultimele două condiții nu se aplică celor din urmă.

Scutiri de taxe pentru persoanele cu studii superioare

De asemenea, anul trecut, persoanele cu studii superioare și cu rezidență într-o țară membră UE puteau beneficia de scutire de taxe, cu condiția ca acestea să aibă cetățenia unui stat membru al UE. Începând din acest an, această măsură va include și persoanele care provin dintr-o țară din afara Uniunii, dar cu care Italia a semnat o convenție pentru evitarea dublei impuneri.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a beneficia de aceste scutiri:

  • să fi desfășurat o activitate lucrativă în afara Italiei, pe parcursul ultimilor doi ani, indiferent de natura ei: ca angajat, liber-profesionist sau afacere proprie;
  • să fi obținut, în anterioarele 24 de luni, o diplomă de licență sau de masterat la o universitate din afara Italiei.

Reducerea bazei de calcul

O altă modificare adusă regimului fiscal din Italia este că, din acest an, baza de calcul pentru impozitarea persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru un regim de impozitare special a fost redusă la 50% de la 70%, cât era anterior. Această reducere se aplică pentru anul în care aceștia și-au transferat rezidența fiscală în Italia și în următorii patru ani.