Obținerea unui atestat de vehicul istoric pentru mașina personală prezintă o serie de beneficii. Pentru a putea face acest lucru însă, trebuie ca mașina să îndeplinească simultan două condiții: să fi trecut un număr de ani de la construcția ei și să fie înscrisă în Clubul Autovehiculelor Istorice din Italia (ASI – Automotoclub Storico Italiano).

Beneficiile deținerii unei mașini clasice

Posesorii unei mașini clasice se bucură de o serie de beneficii fiscale: taxa auto (timbrul auto) se transformă în taxă de drum, care se plătește numai atunci când mașina se deplasează pe drumuri publice și care, în funcție de regiune, costă câteva zeci de euro, iar asigurarea mașinii este mai ieftină și, în funcție de compania de asigurări, asigurarea are franșiză și nu ține seama de clasa de bonus-malus.

O mașină clasică trebuie să facă inspecția periodică la fiecare doi ani și, pentru că mașina este înscrisă ca mașină clasică, nu e obligatorie purtarea centurii de siguranță dacă aceasta nu a fost instalată din fabrică și poate, de asemenea, circula fără să folosească luminile de poziție atunci când circulă în afara localităților.

Se consideră că o mașină de epocă are norma de poluare Euro 0, normă care nu-i permite să circule pe tot teritoriul Italiei, dar din ce în ce mai multe regiuni renunță la interdicție și permit mașinilor clasice să circule pe drumurile publice din respectiva regiune.

Înscrierea în Clubul Autovehiculelor Istorice din Italia

Acest lucru se poate face la sediul local al clubului, din regiunea în care posesorul autovehiculului își are domiciliul. Lista completă a sediilor locale poate fi găsită pe site-ul ASI.

După înscriere, trebuie plătită cotizația anuală obligatorie în valoare de 41,32 euro, cotizație care asigură funcționarea acestui club, dar ea conține și un abonament la revista clubului, “La Manovella” (Manivela).

Ce mașini se califică pentru înscrierea în club?

Un automobil poate fi înscis în ASI doar dacă îndeplinește condiția de vârstă, și anume, s-au împlinit cel puțin 30 de ani de la fabricația ei. Se ia în considerare anul fabricației ei, nu anul înmatriculării. Înscrierea în ASI se poate face și pentru autovehicule radiate din Registrul Public Auto (PRA – Pubblico Registro Automobilistico) și care, din acest motiv, nu mai pot circula pe drumurile publice. Acestea se pot reînmatricula, iar pentru aceasta vor primi un nou certificat de înmatriculare. Posesorii acestor autovehicule trebuie, pentru a le putea înscrie în PRA, să dea o declarație pe proprie răspundere privind starea lor de conservare și funcționare.

De multe ori, oamenii cred că singura condiție pe care trebuie să o îndeplinească un autovehicul pentru a fi acceptată în Clubul Autovehiculelor Istorice din Italia este ca acesta să aibă peste 30 de ani. De fapt, acest lucru nu este suficient, ci autovehiculul trebuie să mai îndeplinească alte două condiții, și anume să fie cât mai original (să nu se înlocuiască repere sau componente cu unele moderne – de exemplu, motorul sau elemente de caroserie) și să fie bine întreținut.

În concluzie, nu este suficient ca o mașină să fie veche pentru a putea fi considerată o mașină clasică. Acest lucru se va întâmpla după ce ea va fi evaluată și dacă se găsește pe lista celor 340 de modele care intră în categoria mașinilor clasice.