În Italia, în cazul separării sau divorțului, unul dintre soți va plăti o indemnizație de întreținere, fie pentru minorul/minorii încredințat/încredințați celuilat părinte, fie pentru soțul cu o situație materială precară. Plata indemnizației poate fi convenită de către soți sau poate fi decisă în instanță.

Când dispare obligativitatea plății indemnizației

Această indemnizație este plătită de unul dintre soți pentru creșterea copilului/copiilor sau pentru întreținerea celuilalt soț și obligația de plată încetează atunci când soțul care beneficiază de plata acestei indemnizații se recăsătorește. Acest aspect este stabilit de către art. 5 al Legii nr. 898/1970, cunoscută mai bine ca Legea divorțului.

Pe lângă situația menționată mai sus, obligația plății acestei indemnizații este eliminată și atunci când soțul care primește indemnizația își reface viața și trăiește alături de un alt partener, chiar dacă nu se recăsătorește.

Curtea Supremă de Casație a stabilit de curând că, în cazul în care persoanele ce beneficiază de plata acestei indemnizații sunt implicate într-o relație stabilă și de durată, indemnizația de întreținere nu mai trebuie plătită.

Cum se demonstrează implicarea într-o relație

În Decizia nr. 19.345/2016, Curtea Supremă de Casație stipulează că “întemeierea unei noi familii” schimbă stilul de viață din timpul anterioarei căsnicii, așadar se elimină baza pentru acordarea indemnizației.

În realitate, demonstrarea acestor situații nu este așa de simplă. Soțul care dorește eliminarea plății indemnizației către fostul partener care locuiește cu o terță persoană trebuie să demonstreze acest lucru în instanță.

Așadar, trebuie demonstrat faptul că noua relație este una de durată și stabilă. Pentru a demonstra acest lucru este nevoie de prezența unor martori care să ateste faptul că fostul partener și-a întemeiat o nouă familie.

Spre deosebire de situația în care partenerul care beneficiază de plata acestei indemnizații se căsătorește, în cazul în care acea persoană nu se recăsătorește, dar are un alt partener stabil de viață, doar un judecător poate lua decizia încetării efectuării acestei plăți.

Aceeași decizie a Curții Supreme de Casație prevede că pierderea dreptului la indemnizație este permanentă și nu se poate revoca. Așadar, plata indemnizației nu este suspendata, ci este eliminată definitiv.

După cum este specificat în această decizie, se consideră că întemeierea unei noi familii este o consecință a unei decizii conștiente și libere prin care partenerul ce beneficiază de indemnizație își asumă riscul încetării relației și, în același timp, nu mai are elemente comune cu celălalt soț.

Dacă beneficiarul indemnizației iese și din a doua relație (chiar dacă nu a fost o căsătorie) nu are dreptul de a solicita primului soț plata indemnizației.