Acest pachet de măsuri, apărut în Legea stabilității 2016 („Legge di Stabilità”), cuprinde câteva facilități fiscale destinate încurajării folosirii leasingului imobiliar pentru achiziția unei locuințe cu destinație de domiciliu.

Acordarea acestor beneficii se face pe o perioadă determinată, și anume pentru contractele de leasing semnate între 1 ianuarie 2016 și 31 decembrie 2020.

Cui se adreseză

Acest program este destinat tuturor persoanelor, indiferent de vârstă, cu un venit mai mic de 55.000 de euro, ce au semnat contracte de leasing imobiliar, pentru cumpărarea sau pentru construcția unei locuințe ce va avea destinația de domiciliu (reședință principală) în maximum un an de la virarea banilor și care nu au drept de proprietate asupra unor imobile cu destinație de spațiu locativ.

Care sunt beneficiile

Trebuie ținut cont de faptul că aceste reduceri sunt diferite în funcție de vârsta solicitantului unui contract de leasing imobiliar, și anume există două categorii de vârstă:

  • persoanele cu vârsta mai mică de 35 de ani beneficiază de:
    • reducerea cu 19% a ratelor de leasing (pentru o valoare de maximum 8.000 de euro anual);
    • reducerea cu 19% a valorii reziduale (pentru o valoare de maximum 20.000 de euro);
  • persoanele cu vârsta mai mare de 35 de ani beneficiază de:
    • reducerea cu 19% a ratelor de leasing (pentru o valoare de maximum 4.000 de euro anual);
    • reducerea cu 19% a valorii reziduale (pentru o valoare de maximum 10.000 de euro).

De asemenea, se poate beneficia de reducerea „impozitului de registru” până la 1,5%, reducere care este aplicabilă doar în cazul achiziției unei locuințe prin programul „Prima casă”. Acest impozit își are originea în obligația sau dorința unei persoane de a consemna orice înțelegere sau acord într-un registru public, cu scopul de a nu permite modificarea datei încheierii sau conținutului actului semnat.

Cum se pot obține

Titularii contractelor semnate între 1 ianuarie 2016 și 31 decembrie 2020 pot solicita deducerea fiscală pentru cheltuielile cu leasingul pentru programul „Prima casă” prin intermediul declarației anuale de venituri.

Pentru a putea beneficia de aceste deduceri fiscale prevăzute în Legea stabilității 2016, este nevoie ca imobilul ce reprezintă obiectul contractului de leasing imobiliar să fie desemnat locuință principală (domiciliu). Este considerată locuință principală, conform explicațiilor din Legea privind impozitul pe venituri („Testo Unico delle Imposte sui redditi”), acea “locuință în care persoana fizică sau familia sa locuiesc în mod obișnuit”.

Nu este absolut necesar ca beneficiarul leasingului imobiliar să locuiască în acea reședință, ci cel puțin un membru al familiei. Prin membru al familiei, așa cum este stipulat în legislația fiscală italiană, se înțelege soția, rudele până la gradul trei și afinii până la gradul doi.