Legea Stabilității 2017 a adus o serie de modificări unor măsuri fiscale sau termenelor de aplicare a acestora, una dintre ele fiind legată de bonusul pentru achiziția de mobilă și electrocasnice mari și care poate fi obținut de către persoanele care au renovat un imobil.

Aplicarea măsurilor prezente în Legea Stabilității 2016 și legate de acordarea acestui bonus a fost prelungită cu încă un an, dar nu se dorește prelungirea aplicării acestor măsuri și pentru anii viitori, prin urmare, anul 2017 este ultimul an în care se mai acordă bonusul pentru achiziția de mobilă și electrocasnice mari.

În esență, prin acest bonus se obține o reducere a impozitului pe veniturile persoanelor fizice („l’imposta sul reddito delle persone fisiche” - IRPEF), mai exact, reducerea cu 50% a sumelor folosite pentru achiziția de mobilă și aparatură electrocasnică mare cu clasa energetică superioară clasei A+. Există o singură excepție de la regulă, și anume cuptoarele, care trebuie să aibă clasa energică A.

Condițiile de acordare a bonusului

Această bonificație este acordată persoanelor care vor să-și mobileze și să-și echipeze locuința cu electrocasnice mari, cu condiția ca acea locuință să fie una renovată. Bonificația se poate obține până la finele anului curent, acest termen fiind prelungit recent.

Atenție! Pentru obținerea bonusului este necesar ca data la care au început lucrările de renovare să fie anterioară celei în care se achiziționează bunurile. Astfel, nu este absolut necesar ca toate cheltuielile legate de renovarea locuinței să fie efectuate înainte de mobilarea ei.

Data inițierii acțiunii de renovare a locuinței se poate demonstra, de exemplu, prin autorizațiile de construire sau din notificările anterioare făcute către serviciile sanitare locale („Azienda sanitaria locale” - ASL), care sunt obligatorii. În cazul în care pentru realizarea lucrării nu este nevoie de notificări sau autorizări, se poate da o declarație pe propria răspundere, document ce înlocuiește actul notarial.

Atunci când se efectuează o lucrare asupra părților comune ale imobilului (ghereta portarului, spălătorii, scări etc.), locatarii au dreptul solicitării unei deduceri în raport cu cotizația personală efectuată pentru mobilarea sau echiparea acestor spații.

Ce lucrări intră în categoria lucrărilor de renovare

Lucrările care sunt considerate lucrări de renovare sunt: întreținere extraordinară (lucrări de schimbare sau renovare a unor părți structurale ale imobilului), reconstrucția sau renovarea unei clădiri ce a fost afectată de o calamitate și dacă a fost declarată stare de urgență în acea zonă, restaurare și/sau conservare, lucrări de restructurare a imobilelor (demolarea urmată de reconstrucția imobilului, adăugarea unor anexe, compartimentarea locuinței/imobilului, schimbarea destinației, schimbarea aspectului general exterior etc.), dar și lucrări de reparații curente, dacă aceste lucrări se execută în întreg imobilul (zugrăvirea pereților și a tavanelor, schimbarea parchetului sau gresiei, înlocuirea ferestrelor, repararea sau înlocuirea porților, gardurilor sau ușilor, repararea jgheaburilor etc.).

Lucrările de reparații curente efectuate în apartamente (zugrăvirea pereților și a tavanelor, schimbarea parchetului sau gresiei, înlocuirea ferestrelor etc.) nu sunt considerate lucrări de renovare și nu dau dreptul la deducerea fiscală. Dacă acest lucru se întâmplă, însă, în tot imobilul, se poate considera că este vorba de o lucrare de renovare și locatarii sunt îndreptățiți să solicite bonusul aflat în discuție.

Produsele pentru care se poate obține bonusul

Bonificația se acordă pentru achiziția de elemente de mobilier și electrocasnice noi. Aparatele electrocasnice trebuie să nu fie inferioare clasei energetice A+, excepție făcând cuptoarele, ce nu trebuie să aibă o clasă energetică mai mică de clasa A.

Câteva exemple:

  • mobilă - paturi, dulapuri, birouri, mese, scaune, biblioteci, saltele etc.;
  • electrocasnice - frigidere, congelatoare, mașini de spălat, uscătoare, cuptoare electrice, cuptoare cu microunde, radiatoare electrice, aparate de aer condiționat etc.

Cum se obține și care este valoarea maximă a bonificației

Reducerea se poate obține indicând cheltuielile efectuate în declarația privind veniturile anuale, prin intermediul formularului 730 sau a formularului unic pentru persoanele fizice.

Indiferent de sumele cheltuite pentru lucrările de reconstrucție, reducerea va fi de 50% din suma cheltuită pentru achiziția mobilei și/sau aparaturii electrocasnice, iar suma maximă la care se aplică reducerea fiind de 10.000 de euro. Practic, această reducere este de maximum 5.000 de euro. Totodată, această reducere se va acorda în zece tranșe anuale egale.

Această limită de 10.000 de euro se referă la un apartament sau părțile comune dintr-un imobil renovat. Atunci când beneficiarul bonificației execută lucrări de renovare mai multor imobile, are dreptul de a solicita această bonificație de mai multe ori, mai exact, de câte ori renovează un apartament sau participă la renovarea părților comune ale unui imobil.

Plata bunurilor și documente necesare

Pentru a putea beneficia de acest bonus, există câteva restricții referitoare la metodele de plată pentru achiziția mobilei sau electrocasnicelor, și anume este necesar ca plățile să fie făcute prin transfer bancar sau prin plata cu cardul (de credit sau debit). Nu se acceptă plățile efectuate prin cecuri bancare, numerar sau alte metode de plată decât cele menționate anterior.

Pentru a dovedi achiziția făcută, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:

  • chitanța primită la transferul bancar;
  • chitanța de confirmare a tranzacției (pentru plățile cu cardul de debit sau credit);
  • extrasul de cont;
  • facturile în care sunt menționate natura, calitatea și cantitatea bunurilor și serviciilor achiziționate sau bonurile fiscale.

Atenție! Acest bonus pentru mobilă și electrocasnice mari destinate locuințelor renovate nu se poate cumula cu bonusul pentru mobilă destinat cuplurilor tinere, despre care AvocatNet Italia a scris pe larg aici.