Bonusul pentru mobilă reprezintă, de fapt, o reducere a impozitului pe veniturile persoanelor fizice („l’imposta sul reddito delle persone fisiche” - IRPEF) cu 50% din cheltuielile generate de achiziția de mobilă nouă destinată mobilării locuinței achiziționate.

Reducerea impozitului se acordă doar pentru mobila achiziționată pe parcursul anului 2016.

Cine poate beneficia de bonus

Acest bonus pentru mobilă se poate acorda:

  • cuplurilor care s-au casătorit oficial în anul 2016;
  • cuplurilor în care partenerii conviețuiesc de peste trei ani.

Este necesar, totodată, ca cel puțin unul dintre membrii cuplului să aibă vârsta mai mică de 35 de ani.

Pentru a avea dreptul de a solicita acest bonus, cuplul trebuie să fie în posesia unui spațiu de locuit, obținut printr-un contract cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

Circulara nr. 7/2016, emisă de către Agenzia delle Entrate, aduce câteva lămuriri foarte importante. Astfel, pentru a beneficia de acest bonus, la anterioarele două condiții se mai adaugă și următoarele:

  • spațiul de locuit să fie achiziționat în perioada ianuarie 2015 - decembrie 2016;
  • acest spațiu trebuie să fie domiciliul (locuința principală) cuplului și această destinație trebuie să fie atestată pentru anul 2016.

În caz particular, pentru spațiile de locuit achiziționate în cursul anului 2016, stabilirea acestuia ca locuință principală (domiciliu) se poate face până în momentul depunerii declarației de venit pe anul 2016, declarație ce se va depune în anul 2017.

Ce achiziții sunt permise

Reducerea impozitului se aplică pentru cheltuielile efectuate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016 pentru achiziționarea mobilei destinate domiciliului cuplului, dar nu și a electrocasnicelor mari.

Se poate acorda reducerea impozitului doar pentru achiziția de mobilă nouă.

Pe lângă o serie de elemente de mobilier (paturi, noptiere, dulapuri, servante, mese, scaune etc.), se pot achiziționa și saltele, dar și corpuri de iluminat ce sunt integrate în mobilier sau îl completează.

Nu este acceptată achiziția de uși, parchet, perdele, draperii sau alte accesorii.

Suma deductibilă

Reducerea de 50% se aplică la o sumă maximă de 16.000 de euro și este impărțită în zece tranșe anuale egale.

Atunci când sumele cheltuite pentru achiziția de mobilă sunt mai mari de 16.000 de euro, reducerea se va calcula la această valoare maximă și se va distribui între cei doi membri, în raport cu valoarea achiziției pe care o va comunica fiecare autorităților fiscale prin intermediul declarațiilor de venituri aferente anului fiscal 2016.

Pentru a beneficia de această reducere, nu contează care dintre cei doi parteneri a făcut achiziția mobilei.

Cheltuielile legate de achiziția de mobilă pot fi făcute:

  • de cei doi parteneri;
  • de unul dintre cei doi parteneri, chiar dacă nu el este proprietarul spațiului de locuit sau dacă a depășit vârsta de 35 de ani.

Cum se obține bonusul

Acest bonus pentru achiziția de mobilă se obține indicând cheltuielile efectuate în declarația de venituri pentru anul fiscal 2016 (Formularul 730 sau Formularul unic pentru persoanele fizice, formulare ce vor fi depuse în 2017).

O condiție suplimentară pentru acordarea acestui bonus este ca plățile să se realizeze prin transfer bancar sau prin plată cu cardul (de debit sau de credit). Nu este permisă plata prin cec, numerar sau alte metode de plată.

Pentru a dovedi achiziția făcută, solicitantul trebuie să păstreze și să prezinte următoarele documente:

  • chitanța primită la transferul bancar;
  • chitanța de confirmare a tranzacției (pentru plățile cu cardul de debit sau credit);
  • extrasul de cont;
  • facturi în care sunt menționate natura, calitatea și cantitatea bunurilor și serviciilor achiziționate sau bonurile fiscale.

Atenție! Această facilitate acordată cuplurilor tinere pentru achiziția de mobilă nu este cumulabilă cu o altă facilitate acordată pentru achiziția de mobilă și electrocasnice mari destinate spațiilor de locuit renovate (așa-numitul “bonus pentru mobilă și electrocasnice”). În concluzie, nu este posibilă mobilarea unei locuințe utilizând, simultan, cele două bonusuri.