Ce este „SIA”

SIA („Sostegno per l’Inclusione Attiva”) este un ajutor acordat familiilor cu o situație materială dificilă și este condiționat de aderarea la un proiect de activare socială și de ocupare a forței de muncă, inițiat de autoritățile din localitatea de reședință.

Ajutorul se plătește bilunar, în funcție de structura nucleului familial, după cum urmează:

Nucleu familial Ajutor lunar
Un membru 80 €
Doi membri 160 €
Trei membri 240 €
Patru membri 320 €
Cinci sau mai mulți membri 400 €

Condiții pentru solicitarea ajutorului

Solicitantul (membru al nucleului familial) trebuie să îndeplinească, începând cu data solicitării, dar și pe toată perioada în care beneficiază de plata alocației, câteva condiții, ce vor fi evaluate și monitorizate de către autoritățile locale:

 • să fie cetățean italian sau cetățean al unui stat membru UE cu permis de rezidență de lungă durată;
 • să fie rezident în Italia de cel puțin doi ani la momentul depunerii solicitării.

Tot autoritățile locale au responsabilitatea de a verifica dacă solicitantul este în posesia:

 • unor vehicule înregistrate pentru prima oară în cele 12 luni anterioare depunerii solicitării;
 • unor vehicule cu capacitatea mai mare de 1.300 cm3 (250 cm3 în cazul motocicletelor) înregistrate pentru prima oară în cei trei ani anteriori depunerii solicitării.

Familiile trebuie să îndeplinească la momentul solicitării, dar și pe tot parcusul perioadei în care primesc ajutorul, următoarele condiții:

 • structura nucleului familial (e necesară cel puțin una dintre cerințe):
  • un membru al familiei cu vârsta mai mică de 18 ani;
  • un membru al familiei cu dizabilități și cel puțin un părinte;
  • o femeie cu o sarcină constatată oficial;
 • condițiile economice:
  • indicator al situației economice echivalente (ISEE) mai mic sau egal cu 3.000 de euro;
  • orice tip de ajutor primit din partea statului să nu depășească valoarea de 600 de euro pe lună;
  • niciun membru al nucleului familial să nu să fie beneficiarul unor ajutoare de tipul NASpI, ASDI sau altă măsură socială menită persoanelor aflate în șomaj.

Cum se solicită acest ajutor?

Solicitarea pentru ajutorul bănesc se face direct la autoritățile locale, acestea fiind autorizate să transmită aceste solicitări la INPS („Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”) pentru verificări legate de condițiile de trai și veniturile familiei solicitante.

De asemenea, trebuie menționat faptul că, în urma unei analize multidimensionale a nevoilor, se va stabili un punctaj al familiei solicitante, iar acest punctaj nu trebuie să fie mai mic de 45 de puncte.

Criterii de calcul al indicatorului:

 • cheltuielile familiei - maximum 65 de puncte, acordate după cum urmează:
  • nucleu familial (așa cum rezultă din „Dichiarazione sostitutiva unica” - DSU) cu doi copii cu vârsta mai mică de 18 ani - 10 puncte, cu trei copii – 20 de puncte și 25 de puncte în cazul familiilor cu patru sau mai mulți copii;
  • nucleu familial în care vârsta a cel puțin unui membru este mai mică de 36 de luni – 5 puncte;
  • nucleu familial compus exclusiv dintr-un părinte și copii minori – 25 de puncte;
  • nucleu familial ce are în componență o persoană (sau mai multe) cu dizabilități severe – 5 puncte;
  • nucleu familial ce are în componență o persoană (sau mai multe) ce are nevoie de îngrijiri permanente – 10 puncte;
 • situația economică a familiei – maximum 25 de puncte;
 • șomajul în familie – maximum 10 puncte – se obțin doar dacă toți membrii familiei (majori) sunt șomeri.

Solicitările pot fi transmise autorităților începând cu data de 2 septembrie, iar autoritățile locale vor transmite solicitările către INPS, în ordine cronologică, în termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării.