Marca da bollo – este un timbru fiscal care este folosit în Italia începând cu anul 1863 ca taxă pentru validarea actelor și documentelor publice (acte notariale, declarații, pașapoarte etc).

Aceste timbre sunt disponibile, în general, la tutungerii sau alte magazine autorizate, dar se pot achiziționa și electronic.

Începând cu luna iunie 2005, timbrului fiscal clasic i s-a alăturat și varianta autocolantă a acestui timbru, iar din septembrie 2007, aceste timbre autocolante au înlocuit definitiv timbrele fiscale clasice.

Folosirea timbrelor fiscale este o metodă alternativă de plată a TVA și, de aceea, se poate aplica doar facturilor fără TVA.

Reguli generale de aplicare:

  • pentru facturile cu valoare mai mică de 77,47 euro nu se folosește timbrul fiscal;
  • pentru facturile cu valori mai mari de 77,47 euro este necesară aplicarea timbrului fiscal dacă aceste facturi sunt emise în format electronic sau tipărite pe hârtie;
  • dacă factura are și produse cu TVA, dar și produse fără, timbrul fiscal se va aplica doar dacă valoarea produselor pentru care nu se plătește TVA este mai mare de 77,47 euro.

Valoarea unui timbru fiscal este de 2 euro, ea crescând, în anul 2013, de la valoarea de 1,81.

Acest timbru fiscal nu se aplică în cazul în care, simultan, se îndeplinesc următoarele condiții:

  • factura este cu TVA;
  • pe factură apare o sumă nesupusă plății TVA mai mică de 77,47 euro.

Timbrul fiscal se aplică pe formularul original, iar pe duplicat se menționează: “timbru aplicat pe formularul original”.

Procedura de aplicare

Procedura corectă de aplicare a timbrului fiscal este următoarea:

  • se aplică timbrul fiscal în valoare de 2 euro pe factura sau bonul în original, pe copia destinată clientului;
  • se face o copie pentru arhivă;
  • se înregistrează în contabilitate și se păstrează chitanța primită la achiziția timbrului fiscal.

Timbrul fiscal nu se aplică pe bonuri sau chitanțe pentru salarii, pensii,  plăți, alocații și diverse indemnizații legate de un contract de muncă.

Sancțiuni ce se aplică în cazul neaplicării timbrului fiscal

În cazul neaplicării timbrului fiscal în valoare de 2 euro pe documentele pe care ar trebui aplicat, se va impune o amendă administrativă ce constă în plata de până la cinci ori a valorii timbrului, pentru fiecare document gasit în neregulă.