Indemnizația este acordată pentru copiii cetățenilor italieni, ai cetățenilor unui stat membru UE și ai cetățenilor extracomunitari care au permis de rezidență de lungă durată și care sunt rezidenți în Italia. Aceasta se acordă pentru fiecare copil născut sau înfiat între 1 ianuarie 2015 și 31 decembrie 2017, până în al treilea an de viață al copilului sau până la împlinirea a trei ani de când a fost adoptat.

Alocația este în valoare de 80 de euro pe lună (960 de euro/an), în cazul în care indicatorul ISEE nu depășește valoarea de 25.000 de euro pe an, și de 160 de euro pe lună (1.920 de euro/an), dacă același indicator ISEE nu depășește valoarea de 7.000 de euro pe an. Indicatorul ISEE – „Indicatore della situazione economica equivalente” – reprezintă, de fapt, un instrument ce permite măsurarea situației economice a familiilor din Italia. Este un indicator ce ține seama de veniturile, bunurile (mobile și imobile) și caracteristicile nucleului familial (familie tradițională sau persoană singură).

Condiții pentru solicitarea alocației

Condițiile ce trebuie îndeplinite de către părinți pentru a putea solicita alocația sunt următoarele:

 • să aibă cetățenie italiană, a unui stat membru UE sau să aibă drept de ședere pe termen lung, dacă este un cetățean extracomunitar;
 • să aibă rezidența în Italia;
 • copilul să locuiască împreună cu părinții;
 • indicatorul ISEE al familiei ce solicită această alocație să nu depășească valoarea de 25.000 de euro pe an.

Părinții care îndeplinesc aceste condiții pot solicita ajutorul o singură dată, pentru fiecare copil născut, adoptat sau aflat în plasament preadoptiv în perioada 2015-2017. Dacă cererea a fost făcută în termenul legal de 90 de zile, prima plată a alocației va include și valorile alocațiilor anterioare.

Plata alocației

Plata alocației va fi făcută lunar de către INPS („Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”) și va fi egală cu 80 sau 160 de euro, în funcție de valoarea indicatorului ISEE, menționată de beneficiar în cerere. Plata lunară a sumei va fi făcută de către INPS direct solicitantului.

Exemple:

1. Copil născut pe data de 31 august – solicitarea depusă in octombrie – prima plată se va efectua în noiembrie și include plățile pentru lunile august, septembrie și octombrie.

2. Copil născut pe data de 1 octombrie 2016 (împlinește vârsta de trei ani pe data de 01 octombrie 2019) – indicatorul ISEE mai mic de 7.000 de euro pe an – alocația anuală de 1.920 de euro (valoarea lunară este de 160 de euro) – solicitarea depusă în termenul legal – plata, în 2016, se va face pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie (trei luni), pentru 12 luni în 2017 și 2018 și pentru nouă luni (ianuarie - septembrie) în 2019.

Anularea plății alocației

INPS va anula plata alocației din luna imediat următoare producerii unuia dintre următoarele evenimente:

 • decesul copilului;
 • revocarea adopției;
 • decăderea din drepturile părintești;
 • atribuirea custodiei exclusive asupra copilului părintelui care nu a solicitat plata alocației;
 • atribuirea custodiei unei terțe persoane.

Plata alocației va fi, de asemenea, anulată dacă persoana ce a depus cererea nu mai îndeplinește una din cele patru condiții enumerate mai sus.

Solicitantul trebuie să informeze INPS imediat de aceste schimbări, ele fiind verificate în termen de 30 zile. Pentru că aceste plăți se realizează automat, este de dorit ca informările să se facă rapid, pentru a evita efectuarea unei plăți ce ulterior va fi recuperată de către INPS.

Apariția de condiții ce duc la anularea plății alocației pentru un solicitant nu împiedică un alt solicitant să depună o cerere pentru alocație, atâta timp cât acesta din urmă îndeplinește toate condițiile menționate anterior.

Plata alocației încetează și dacă persoana adoptată devine majoră.

Cum se transmite solicitarea

Solicitarea se poate face folosind una din cele trei metode de mai jos:

 • utilizând site-ul INPS și PIN-ul;
 • prin Centrul de Contact Integrat (Contact Center Integrato) – telefon 803.164 (număr verde) sau 06 164.164 (număr de telefon cu taxă);
 • prin intermediul patronatelor („Il patronato” – instituție ce asigură asistență și protecție angajaților, pensionarilor și tuturor cetățenilor italieni pe teritoriul Italiei) .

Deciziile sunt transmise solicitanțiilor la adresele pe care le-au indicat la momentul depunerii cererii.

Notă: Efortul financiar pentru acordarea acestor alocații este de 202 milioane de euro în anul 2015, 607 milioane de euro în anul 2016, 1.012 milioane de euro în anul 2017, 1.012 milioane de euro în anul 2018, 607 milioane de euro în anul 2019 și 202 milioane de euro în anul 2020.