Aspectele legate de circulația autovehiculelor în traficul internațional se regăsesc în Codul rutier la art. 82, care stabilește la alin. 4 că ”autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere și remorcile înmatriculate în alte state, deținute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioadă de maximum 90 de zile de la introducerea acestora în țară, dacă sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulație”.

De-a lungul timpului au existat diverse proiecte de lege ce aveau ca scop modificarea Codului rutier, modificări ce afectau și articolul 82, adică cel ce reglementează circulația autovehiculelor în traficul internațional.

Unul dintre aceste proiecte de lege a parcurs o parte din traseul legislativ necesar pentru a deveni lege aplicabilă, dar nu l-a parcurs complet, ceea ce-l face neaplicabil în momentul de față. Concret, în aprilie 2012 Guvernul aflat în funcție la acea dată, a aprobat acest proiect de lege ce stabilea ca autoturismele înmatriculate în alte state și deținute de persoane care au sediul, domiciliul sau reședința în România, vor putea circula în România pentru o perioadă de maximum 90 de zile de la data dobândirii titlului într-un an calendaristic, dar proiectul nu a fost votat de deputați și senatori pentru că a avut loc o schimbare de Guvern, iar noul prim-ministru a solicitat Parlamentului retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de lege inițiate de precedentul Guvern.

În aceste condiții, circulația mașinilor înmatriculate în străinătate și deținute de persoane cu domiciliul sau reședința în România este permisă pe o perioadă de maximum 90 de zile de la introducerea lor în țară, cu condiția să aibă o asigurare RCA valabilă.

Pentru a putea circula pe drumurile publice din România, autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere care sunt înmatriculate în state ce nu sunt semnatare ale Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena în anul 1968 și ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, sunt obligate să poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat inmatricularea. În cazul mașinilor înmatriculate în Republica Italiană nu este nevoie de afișarea acestor semne, ea fiind semnatară a Convenției asupra circulației rutiere.

Lista completă a statelor semnatare ale Convenției asupra circulației rutiere poate fi gasită aici.