În data de 15 aprilie 2016, a apărut Circulara INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) nr. 65, ce tratează dreptul angajatelor ce sunt victime ale violenței de gen la concediu plătit de până la trei luni, pentru a participa la programe de protecție.

Această măsură a fost introdusă de art. 24 al Decretului Legislativ 80/2015, intrat în vigoare în 25 iunie 2015. Circulara INPS publicată recent aduce clarificări, în mod particular, pentru angajatele din sectorul privat.

Articolul 24 din Decretul Legislativ nr. 80/2015 stipulează că angajatele ce activează atât în sectorul public cât și cel privat (nu se aplică lucrătorilor ce prestează muncă domestică) sunt îndreptățite să primească un concediu plătit de maximum trei luni pentru a participa la programe de protecție.

Acest tip de concediu a fost folosit, experimental, în anul 2015, iar în septembrie 2015, după ce s-a constatat eficiența acestei măsuri, termenul de aplicare a fost prelungit.

Angajatele din sectorul privat au dreptul la concediu, ca victime ale violențelor de gen, în următoarele condiții:

  • dacă sunt angajate (zilele ce se iau în calcul pentru a stabili durata acestui tip de concediu sunt numai zilele lucrătoare);
  • dacă participă la programe organizate de Serviciile Sociale din orașul de reședință, de Centre antiviolență sau de case-refugiu.

Concediul

  • concediul pentru o perioadă maximă de trei luni echivalează cu 90 de zile lucrătoare, iar o lună de concediu este echivalentă cu 30 de zile lucrătoare.

Trebuie precizat că acest concediu nu se poate utiliza sau plăti în zilele nelucrătoare, ca de exemplu, sărbători legale și nelucrătoare, perioade în care se suspendă activitatea firmei, pauze contractuale în cazul contractelor de muncă part-time de tip vertical (angajatul are program de lucru de 8 ore, dar lucrează doar căteva zile pe săptămână) sau mixt (este sistemul ce are caracteristicile celor două sisteme de lucru part-time combinate: vertical – descris anterior - și orizontal – angajatul are program orar redus, dar lucrează în toate zilele săptămânii). Dacă, de exemplu, angajata are activitate lucrativă timp de cinci zile pe săptămână și solicită concediul pe o perioadă de două săptămâni consecutive, din lunea primei saptămâni pană vinerea celei de-a doua, cele două zile libere, sâmbăta și duminica, incluse în acest interval de două săptămâni, nu sunt contabilizate și nici plătite, în cazul concediului acordat victimelor violenței de gen.

În cazul contractelor pe perioadă determinată sau în cazul unei demiteri, acest tip de concediu nu se mai poate acorda după încetarea relațiilor de muncă.

  • cele trei luni de concediu (echivalente cu 90 de zile lucrătoare) se pot folosi într-un interval de trei ani. În lipsa unor instrucțiuni clare, se consideră trei ani de la înscrierea persoanei într-un program de protecție.

Concediul pentru persoanele ce sunt victime ale violenței de gen se poate materializa, așa cum este stipulat în contractul colectiv național, printr-una din cele doua variante: pe bază orară sau zilnică.

Varianta orară a acestui concediu permite angajatei să-și reducă programul zilnic de lucru cu jumătate din numărul zilnic de ore de muncă stipulat în contract. De exemplu, pentru o angajată cu program de lucru zilnic de 8 ore, concediul solicitat pe bază orară va scurta programul de lucru cu 4 ore.

În lipsa unei negocieri, persoana ce solicită concediul poate alege între cele două variante (orară și zilnică) sau dacă în urma unei negocieri anterioare s-a stabilit una din cele doua variante, angajata va folosi acea variantă.

Pentru zilele de concediu angajata va primi o indemnizație zilnică egală cu câștigul zilnic anterior solicitării concediului.

În cazul în care se optează pentru concediul orar, care, așa cum este menționat mai sus, permite angajatului să-și reducă programul zilnic de lucru la jumătate, angajatul este îndreptățit să primească, pentru perioada liberă, jumătate din salariul zilnic.

Solicitarea concediului

Pentru a putea solicita acest tip de concediu, angajata trebuie să respecte următoarele reguli:

  • să înștiințeze angajatorul despre intenția sa cu cel puțin șapte zile înainte de începerea concediului;
  • să aducă la cunoștința angajatorului intervalul concediului (data de început și de sfârșit);
  • să furnizeze angajatorului un certificat provenind de la instituția unde persoana este înscrisă într-un program de protecție.

Este necesar ca angajata să depună la divizia regională a INPS cererea de concediu, de regulă înainte de începerea concediului sau, cel mai târziu, în ziua începerii acestuia.

Cererea se va depune în format fizic (pe hârtie) până la definitivarea procedurilor privind concediul pentru victimele violențelor, folosindu-se modelul atașat: cerere concediu pentru victimele violențelor.

În cerere, angajata va indica perioada concediului solicitat. Dacă perioada indicată va conține și zilele libere (sâmbătă, duminică și sărbători legale), concediul efectiv și indemnizația se vor calcula exclusiv pe baza zilelor lucrătoare.

Categoriile de angajați pentru care plata indemnizației de maternitate se face direct (lucrători agricoli, sezonieri sau lucrătorii din domeniul artistic), care îndeplinesc condițiile legale pentru solicitarea concediului pentru victimele violențelor de gen, vor primi indemnizația prin metoda indicată în cerere.

Trebuie reamintit faptul că persoanele ce desfășoară activități domestice sau familiale nu pot beneficia de acest tip de concediu.