Ce este?

“Il codice fiscale” este similar SSN-ului din SUA (Social Security Number) sau NINO in Marea Britanie (National Insurance Number) și este un instrument de identificare a cetățeanului în relație cu instituțiile și administrația publică și este generat de Agenția pentru Venituri din Italia (Agenzia delle Entrate). Acest cod are 16 caractere alfanumerice (litere și cifre) în cazul persoanelor fizice și 11 caractere în cazul persoanelor juridice. În cazul persoanelor fizice, acest cod contine numele de familie (3 litere), prenumele (3 litere), data nașterii și sexul (cinci caractere), locul nașterii (4 caractere – pentru România codul este Z129) și o literă de verificare. De exemplu, Grigore Popescu, născut la data de 29.02.1904 în România va avea urmatorul cod: PPSGGR04B29Z129O.

Cum se obține?

Cetățenii români pot obține acest cod de la oficiul regional al Fiscului, prezentând un act de identitate valid (carte de identitate, pașaport sau un document echivalent).

Acest cod este necesar pentru:

 • înscrierea în sistemul italian de sănătate;
 • angajare;
 • inițierea unor activități independente;
 • deschiderea unui cont bancar;
 • depunerea unei declarații de impunere;
 • generarea de facturi cu TVA;
 • vânzări, cumpărări, moșteniri și donații;
 • înregistrări de acte, solicitări de transfer și transcriere cadastru, intabulare etc.

În cazul pierderii, furtului (acesta trebuie raportat la Poliție) sau distrugerii certificatului pe suport de hârtie sau a cardului din plastic, trebuie să solicitați un duplicat al cardului la:

 • oficiile regionale ale Fiscului (Agenzia dell’Entrate);
 • la ghișeele Ministerului de Finanțe prezente în Birourile de Relații cu Publicul ale Municipalităților sau Prefecturilor și în unele oficii poștale, centre comerciale, aeroporturi etc;
 • website-ul Agenției.