Echivalarea diplomelor de licență

Calificările academice emise de o universitate străină nu au valoare legală în Italia. În cazul în care ați urmat cursurile unei facultăți din afara Italiei, puteți solicita recunoasterea calificării în Italia. Accesând baza de date cu facultățile din Italia puteți verifica dacă există calificări academice ce corespund cu cele ale facultății absolvite. Alternativ, puteți accesa harta instituțiilor de învățământ superior din Italia și astfel puteți găsi cea mai apropiată universitate, academie sau conservator la care să apelați pentru echivalarea diplomelor. Competența pentru recunoașterea calificărilor academice ține de fiecare universitate în parte.

Autoritățile academice din Italia evaluează diplomele obținute în cadrul învățământului superior din alte țări. Ele decid, de la caz la caz, dacă acele diplome sunt echivalente cu cele obținute în Italia, dacă diferă (și în ce măsură) sau dacă nu pot fi comparate.

Ținând cont de faptul că fiecare universitate este o instituție autonomă, diplomele pot fi evaluate diferit de către două instituții de învățământ superior diferite.

Dacă doriți să obțineți mai multe informații despre documentele necesare echivalării diplomelor, cel mai bine este să vă adresați secretariatelor (segreteria studenti) și birourilor pentru studenți străini (ufficio studenti stranieri) prezente în toate universitățile.

Echivalarea diplomelor de doctorat

Diplomele de doctorat obținute într-o altă țară decat Italia, se pot echivala, obținându-se, astfel, titlul de “doctorat în cercetare” (Dottorato di Ricerca).

Candidații vor solicita aplicarea art. 74 din Decretul Prezidențial 382/11.07.1980, acest decret fiind cel ce a introdus noțiunea de doctorat în cercetare în sistemul de învățământ din Italia în anul 1980.

Autoritatea din Italia care vă poate furniza toate informațiile necesare pentru echivalarea sau recunoașterea titlurilor de doctorat obținute într-un alt stat este Ministero dell’istruzione, universita e ricerca (MIUR).

Datele de contact ale MIUR:

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma
Telefon: +39 0658 497 061.