În Italia există două categorii de profesii:

  • profesiile reglementate
  • profesiile nereglementate

Profesiile reglementate

Profesiile reglementate prin lege sunt profesiile ce vă dau posibilitatea de a vă angaja doar în cazul în care dețineți o diplomă, dacă ați trecut printr-o serie de examene sau dacă v-ați înregistrat într-o organizație profesională (de exemplu, CECCAR).

Practicarea acestor profesii este ocrotită de legea muncii din Italia și este rezervată persoanelor ce au o diplomă ce le permite să profeseze în domeniul respectiv, în conformitate cu legislația ce reglementează acel domeniu de activitate. Pentru a deveni persoană autorizată să practice o profesie în Italia, trebuie să dețineți o calificare profesională recunoscută de autoritatea competentă din această țară.

Formularea “calificare profesională” indică existența unui document (diplomă) ce permite practicarea unei profesii în țara în care a fost emis.

În Italia, calificările profesionale sunt de doua feluri: emise în țările membre ale Uniunii Europene și cele emise în țări din afara UE, și sunt recunoscute pe baza următoarelor acte normative:

  • pentru calificări emise de o țară membră a UE – se aplică legislația europeană, în conformitate cu Directiva 2005/36/EC, ce reglementează recunoașterea calificărilor profesionale străine și care stipulează că autoritățile competente din Italia pot condiționa această recunoaștere de susținerea unor teste sau efectuarea de practică pentru echivalarea calificării;
  • pentru calificări emise de o țară ce nu este membră a UE – se aplică Decretul Prezidențial 394/1999 (art. 49 și art. 50) și Decretul Prezidențial 334/2004.

Profesiile nereglementate

Pentru profesiile nereglementate  nu este necesară o specializare specifică și sunt accesibile persoanelor ce au o calificare italiană, dar și străină.

Conform legislației italiene din domeniul muncii, nu este necesară obținerea unei recunoașteri oficiale a calificărilor pentru a deține o profesie nereglementată de lege. Câteva exemple de profesii nereglementate: posturi din advertising, marketing și comunicare, din arte și muzică (designer interior, actor, dansator, compozitor, dirijor, scenograf, sculptor etc.), interpreți, traducători și altele.

Chiar dacă este vorba de o profesie nereglementată, uneori, este util să aveți calificarea din România la care să atașați declarația de validitate (Dichiarazione di Valore in loco - DV) sau alt document ce descrie principalele caracteristici ale certificării. În condițiile în care este vorba despre o profesie nereglementată legal, acest document descriptiv va ajuta potențialul angajator să înțeleagă mai bine calificarea dumneavoastră.

Această declarație (Dichiarazione di Valore in loco - DV) este un document oficial ce include următoarele informații: statutul legal și natura instituției emitente, cerințe necesare admiterii, durata cursului și valabilitatea calificării în țara emitentă. Ea este emisă în limba italiană de către autoritățile diplomatice competente din afara Italiei (ambasadele, consulatele sau institutele culturale ale Italiei), la prezentarea următoarelor acte: copie legalizată a certificatului de calificare și traducerea lui legalizată (în limba italiană).

Lista profesiilor reglementate

Pentru a verifica dacă o profesie este reglementată de legislația italiană și cărei instituții trebuie să vă adresați pentru recunoașterea studiilor și calificărilor efectuate în România, puteți utiliza lista atașată (variantă bilingvă - IT/EN, ce conține numele și datele de contact ale autorităților italiene): Listă profesii reglementate.