Ce este SOLVIT?

SOLVIT este un serviciu online și gratuit oferit de administrația națională a fiecărei țări din Spațiul Economic European (toate țările Uniunii Europene plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și este funcțional din anul 2002.

SOLVIT este un serviciu ce își propune să soluționeze cazul dumneavoastră, în termen de zece săptămâni de la data la care acesta a fost acceptat de către centrul SOLVIT din țara în care a apărut problema.

SOLVIT se ocupă de soluționarea situațiilor în care drepturile dumneavoastră de cetățean european nu sunt pe deplin respectate de autoritățile dintr-o altă țară membră a UE. SOLVIT realizează acest lucru prin rețeaua extinsă de centre naționale (centre prezente în 31 de state europene) și prin colaborarea strânsă dintre acestea. Dupa primirea solicitării, centrul SOLVIT din țara în care întâmpinați dificultăți în respectarea drepturilor dumneavoastră de cetățean european ia legatura cu autoritățile abilitate din acea țară și le solicită soluționarea cazului.

Se pot depune solicitări la SOLVIT în cazul în care:

 • drepturile dumneavoastră de cetățean european sau de întreprindere cu sediul într-o țară membră a UE nu sunt respectate de autoritățile dintr-o altă țară a UE și
 • nu ați deschis (încă) o acțiune în instanță (SOLVIT vă poate ajuta în schimb dacă ați deschis un apel în contencios administrativ)

Important: Înaintarea cazului dumneavoastră către SOLVIT nu suspendă termenele-limită formale sau administrative prevăzute în legislația națională.

Solvit se implică în soluționarea cazurilor legate de:

 • recunoașterea calificărilor profesionale;
 • vize și drepturi de ședere;
 • comerț și servicii (întreprinderi);
 • autovehicule și permise de conducere;
 • prestații familiale;
 • drepturi de pensie;
 • munca în altă țară;
 • prestații de șomaj;
 • asigurări de sănătate;
 • accesul la educație;
 • circulația transfrontalieră a capitalurilor și a plăților;
 • rambursările de TVA.

SOLVIT nu vă poate ajuta dacă:

 • firma dumneavoastră are probleme cu o alta firmă din spațiul comunitar;
 • aveți o problemă în calitate de consumator (vezi articolul despre ECC România)
 • încercați să obțineți despăgubiri pentru eventualele daune suferite;
 • ați introdus o acțiune în instanță (SOLVIT nu poate acționa în paralel cu procedurile formale sau judiciare).

Cum funcționeaza?

În cazul cetățenilor români (indiferent de țara în care au domiciliul) solicitările se pot depune la adresa: http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=ro&origin=solvit-web.

Cazul dumneavoastră va fi preluat de centrul SOLVIT din România (centru de origine) și va fi transferat către centrul SOLVIT din țara în care s-a ivit problema (centru responsabil).

După ce ați facut solicitarea, centrul de origine:

 • va verifica dacă problema dumneavoastră este de competența SOLVIT;
 • vă va contacta în termen de o saptamană și, dacă este necesar, vă va solicita informații suplimentare;
 • va pregăti dosarul și îl va transmite centrului SOLVIT responsabil.

Centrul SOLVIT din țara de origine vă va ține la curent cu evoluția acțiunii de soluționare a cazului dumneavoastră. Dacă doriți să verificați stadiul acțiunii de soluționare, puteți contacta centrul SOLVIT din România:

Tel.: +40 21 431 19 15
Fax: +40 21 431 19 18
e-mail: solvit@mae.ro

În momentul primirii dosarului dumneavoastră de la centrul SOLVIT din România, centru responsabil va:

 • confirma (în termen de o săptămână) dacă poate sau nu să accepte cazul;
 • încerca să găsească o soluție la problema dumneavoastră împreună cu autoritatea responsabilă.

Câteva exemple de probleme soluționate:

 • un fizoterapeut austriac este autorizat să profeseze în Portugalia (categoria Recunoașterea calificărilor profesionale – timp de soluționare: 5 săptămâni)
 • un cetățean maghiar poate primi prestații familiale în Belgia în timp ce-și caută un loc de muncă (categoria Prestații familiale - timp de soluționare: 9 săptămâni)
 • un cetățean bulgar a obținut drepturi depline de pensie în Grecia (categoria Drepturi de pensie - timp de soluționare: 6 săptămâni)
 • o companie din Liechtenstein poate oferi servicii de transport în Italia (categoria Bunuri și servicii - timp de soluționare: 2 săptămâni)
 • un cetățean polonez a primit prestațiile de șomaj restante (categoria Prestații de șomaj - timp de soluționare: 2 săptămâni)
 • o întreprindere franceză a obținut rambursarea TVA-ului din Germania (categoria Impozitare - timp de soluționare: 6 săptămâni)
 • un șofer de camion de origine belgiană a obținut un permis de conducere fără restricții în Spania (categoria Autovehicule și permise de conducere - timp de soluționare: 8 săptămâni)
 • un consultant bulgar a obținut dreptul de a lucra în Luxemburg (categoria Vize și drepturi de ședere - timp de soluționare: 8 săptămâni)
 • o pacientă din Marea Britanie nu a fost nevoită să plătească o consultație la un medic din Bulgaria (categoria Asigurarea de sănătate în străinătate - timp de soluționare: 8 săptămâni)
 • taxe de intrare nediscriminatorii la mânăstirile din România pentru cetășenii străini (categoria Discriminare - timp de soluționare: 9 săptămâni).