Pentru a vota la alegerile legislative din 2016, cetățenii români din străinătate au două variante:

1. să voteze:

a) direct la secțiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare, institutele culturale ale României în străinătate (dacă nu s-a înscris în Registrul Electoral);

b) la secția de votare la care a fost arondat (daca s-a înscris în Registrul Electoral);

2. să voteze prin corespondență.

 

1. Pentru a putea vota la secțiile de votare:

​a) Cum poate vota un cetățean român care are domiciliul sau reședința în străinătate și nu s-a înscris în Registrul Electoral?

În cazul în care alegătorul este un cetățean român cu domiciliul sau reședința în străinătate și nu s-a înscris în Registrul Electoral, va putea vota numai la secțiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare sau institutele culturale ale României în străinătate.

 

b) Cum poate vota un cetățean român care are domiciliul sau reședința în străinătate și s-a înscris în Registrul Electoral?

Înscrierea în Registrul Electoral se face începând cu data de 01.04.2016 și până la expirarea a 48 de ore de la data începerii perioadei electorale. Perioada electorală este intervalul de timp cuprins între ziua anunțării publice a datei la care vor avea loc alegerile și data în care sunt publicate rezultatele finale ale alegerilor în Monitorul Oficial al României.

Se completează o cerere (descarcă model cerere), semnată și datată. Cererea va fi însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a documentului care dovedește reședința, eliberat de autoritățile străine (în cazul cetățenilor români cu reședința în străinătate) sau a pașaportului în care este menționat domiciliul (în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate).

Aceste documente se pot transmite fie prin poștă, fie se pot depune direct la misiunea diplomatică sau oficiul consular. Misiunile diplomatice sau oficiile consulare vor transmite aceste documente către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în maximum 24 de ore de la primirea acestora. După transmiterea acestor documente către AEP, se realizează înscrierea persoanei în Registrul Electoral pe listele electorale permanente din străinătate.

Fiecare persoană înscrisă în Registrul Electoral va fi arondată unei singure secții de votare la care își va exercita dreptul la vot. Dacă persoana înscrisă deja în Registrul Electoral își schimbă domiciliul sau reședința în străinătate, poate vota numai la secțiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare sau institutele culturale ale României.

Dacă în orașul în care își au sediul misiunea diplomatică, oficul consular, secția consulară sau institutul cultural sunt înscriși în Registrul Electoral mai puțin de 300 de alegatori, aceștia sunt arondați la secția de votare din localitate.

Dacă în localitatea (sau grupul de localități) își au domiciliul sau reședința, conform Registrului Electoral, cel puțin 100 de alegători, se organizează una sau mai multe secții de votare, cu condiția ca numărul celor arondați unei secții de votare să nu depășească 2000 de alegători.

Dacă în localitatea (sau grupul de localități) își au domiciliul sau reședința, conform Registrului Electoral, mai putin de 100 de alegători, aceștia vor fi arondați celei mai apropiate secții de votare.

 

2. Pentru a aputea vota prin corespondență:

Noua legislație electorală acordă cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate, posibilitatea de a-și exercita dreptul la vot prin corespondență.

Pentru a putea vota prin corespondență este nevoie de înregistrarea persoanei în Registrul Electoral, cu mențiunea “pentru votul prin corespondență”. Pentru înregistrare este nevoie de o cerere datată și semnată ce se va depune personal sau transmisă prin poștă la misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul în care se afla domiciliul sau reședința. Pe lânga cerere este nevoie de următoarele documente:

i) pentru persoanele ce au domiciliul în străinătate:

  • copie a pașaportului românesc în care se menționează statul de domiciliu;

ii) pentru persoanele ce au reședința în străinătate:

  • copie a actului de identitate;
  • copie a documentului eliberat de autoritățile străine care dovedește dreptul de ședere.

Înscrierea în Registrul Electoral se poate face începând cu data de 01.04.2016 și până la expirarea a 48 de ore de la data începerii perioadei electorale. Perioada electorală este intervalul de timp cuprins între ziua anunțării publice a datei la care vor avea loc alegerile și data în care sunt publicate rezultatele finale ale alegerilor în Monitorul Oficial al României.

Verificarea înscrierii în Registrul Electoral se poate face online, după expirarea perioadei de înscriere.

Opțiunea de vot prin corespondență este valabilă o singură dată, numai pentru alegerile sau referendumul pentru care s-a solicitat înscrierea. În cazul de față este vorba de alegerile legislative 2016.

În cazul în care datele furnizate sunt greșite sau incomplete sau actele doveditoare nu sunt valabile, nu se va realiza înscrierea în Registrul Electoral.

După ce se va valida înscrierea în Registrul Electoral, alegătorul va primi, prin intermediul poștei, la adresa de domiciliu sau de reședință:

  • un plic exterior, autoadresat și prevăzut cu elemente de siguranță pe care sunt imprimate datele alegătorului;
  • un plic interior prevăzut cu elemente de siguranță ce conține un autocolant cu mentiunea “VOTAT”;
  • certificatul de alegător;
  • instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică și termenul în care alegătorul trebuie să depună documentele la servicul poștal;
  • buletinul de vot.

Dacă a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului la vot prin corespondență, alegătorul nu va mai putea să-și exercite acest drept la acel scrutin în cadrul unei secții de votare.

Dacă certificatul de alegator a fost pierdut, furat, deteriorat, distrus, din motive neimputabile alegătorului sau nu i-a parvenit până cel mai târziu cu 20 de zile inaintea datei votării, acesta trebuie să anunțe Autoritatea Electorală Permanentă și iși va putea exercita dreptul de vot la secția de votare.

Plicul sigilat ce conține opțiunea de vot a alegătorului, împreună cu certificatul său de alegător, datat și semnat olograf (scris de mână), poate fi depus la orice oficiu poștal sau în orice cutie poștală. Alegătorul poate decide să trimită plicul prin intermediul unui operator de curierat, dar o va face pe cheltuiala lui.

Plicul trebuie expediat cu suficient timp înaintea datei votării, în așa fel încât plicul să ajungă cu cel puțin trei zile înainte de data votării, inclusiv, la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondență.

Plicurile ce ajung la biroul electoral pentru votul prin corespondență cu mai puțin de trei zile înaintea datei votării, se vor declara anulate fără a mai fi desigilate. Plicurile nesigilate, deteriorate sau care nu conțin certificatul de alegător vor fi anulate.