Un cetățean român cu reședința în România, a cărui ședere în Italia nu depășește trei luni și are un litigiu comercial cu un agent economic italian, poate, în cazul în care a încercat să rezolve această situație direct la comerciant, dar acesta nu a răspuns  sau răspunsul acestuia nu a fost satisfăcător, să apeleze la serviciile ECC România.

ECC România este un centru ce are ca scop sprijinirea oricărui cetățean român ce a achiziționat un bun sau un serviciu dintr-o țară membră a UE, face parte din rețeaua europeană de astfel de centre (ECC-Net) și a fost deschis la începutul anului 2008.

Conform propriilor declarații, rolul ECC România este să ofere consultanță juridică gratuită în probleme de comerț transfrontalier și să încerce rezolvarea pe cale amiabilă a sesizărilor venite de la consumatorii cu cetățenie română.

În cazul în care sunteți cetățean român cu reședința în România, dar stați temporar în Italia, ECC România:

  • vă poate informa cu privire la drepturile dumneavoastră de consumator sau să vă furnizeze sfaturi practice atunci când vă deplasați în spațiul comunitar (de exemplu, închirierea unei mașini, rezervarea unui zbor, comandarea unor produse online etc);
  • vă ajută în cazul în care doriți să depuneți o reclamație împotriva unui agent economic din Italia, și va încerca, împreună cu ECC Italia, gasirea unei soluții amiabile la problema dumneavoastră;
  • vă sfătuiește în legătură cu variantele alternative de soluționare a problemei (mediere, Procedura Europeană privind cererile cu valoare redusă - valoare de până la 2000 de euro, Procedura Europeană privind somația de plată sau altă variantă de soluționare),  în cazul în care încercarea de soluționare amiabilă a eșuat;

În schimb, ECC România nu poate:

  • forța agentul economic să rezolve problema dumneavoastră, dar va încerca sa soluționeze situația pe cale amiabilă. Soluționarea pe cale amiabilă are o rată de reușită de peste 50%;
  • să vă reprezinte în mod legal în instanță;
  • să vă ofere sprijin dacă sunteți cetățean italian sau rezident permanent în Italia și sediul agentului economic se află în Italia;
  • să răspundă solicitării dumneavoastră dacă sediul agentului comercial se află într-un alt stat din afara Uniunii Europene (China, SUA etc).

În cazul în care aveți o problemă cu un produs sau serviciu oferit de un comerciant italian și doriți să faceți o reclamație, o puteți face la ECC România, numai după ce:

  • ați verificat că agentul economic are sediul în Italia sau alt stat membru al UE, cu excepția României;
  • ați contactat direct comerciantul în încercarea de a soluționa problema. Dacă acest lucru nu s-a întâmplat, veți fi nevoit să furnizați o dovadă a sesizării făcute agentului economic la care nu ați primit răspuns (în maximum 30 de zile) sau soluția oferită nu este pe placul dumneavoastră.

În cazul în care agentul economic are sediul în Italia, în urma reclamației, ECC România va contacta ECC Italia, va transmite dosarul către acest centru, iar el va evalua acest dosar și, dacă toate condițiile sunt îndeplinite, va încerca găsirea unei soluții amiabile împreună cu agentul economic.

După depunerea reclamației, ECC România vă va aduce la cunoștință, în decurs de cinci zile, primirea ei, apoi în termen de maximum zece zile lucrătoare, vă va informa asupra evaluării dosarului. Evaluarea poate concluziona că: dosarul este complet și se acceptă, dosarul se respinge din cauza neîndeplinirii condițiilor necesare sau dosarul este incomplet și se solicită documente suplimentare.

Dacă dosarul este declarat incomplet și se solicită documente suplimentare, aveți la dispoziție 30 de zile calendaristice pentru a le furniza, perioadă după care, dacă nu furnizați aceste documente, dosarul se clasează.

După ce dosarul a fost transmis către ECC Italia, el va fi verificat într-un termen de șapte zile și, dacă este declarat complet, ECC Italia va încerca să găsescă o soluție în maximum zece săptămâni. Acest termen de zece săptămâni poate fi prelungit doar în cazuri speciale.

În cazul în care ECC Italia gasește, împreună cu agentul economic reclamat, o soluție la reclamația dumneavoastră, vă va anunța acest lucru într-un termen de cinci zile lucrătoare.

Reclamația se poate face prin intermediul formularului de reclamație (minimum  versiunea 8.1.2 a programului Adobe Reader), prin intermediul serviciilor poștale sau a e-mail-ului.

La reclamație se vor atașa următoarele documente: contract, comandă, rezervare, factură, bon, extras bancar, sesizarea făcută agentului economic etc.
În cazul în care sunteți cetățean italian sau aveți rezidența în Italia și aveți un litigiu comercial cu un agent economic din Italia nu puteți apela la serviciile ECC România. Daca, în schimb, sunteți cetățean italian sau aveți rezidența în Italia și aveți un litigiu comercial cu un comerciant dintr-un alt stat membru al UE, vă puteți adresa biroului ECC din Italia.

Toate serviciile furnizate de Centrele Europene sunt gratuite.

Pe site-ul ECC România puteți găsi mai multe ghiduri, documente și explicații pentru următoarele teme: drepturile pasagerilor aerieni, achiziții online, vânzarea produselor și garanții, servicii turistice, timeshare, roaming, închirierea de mașini, soluționarea alternativă a disputelor, proceduri juridice speciale europene, directiva privind serviciile, practici comerciale incorecte și creditul pentru consum.